Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Wednesday, 23 August 2017

Η επενδυτική πρόταση του Kids Cooking Club εγκρίθηκε ως καινοτόμος επιχειρηματική ιδέα
μέσω εγκεκριμένου προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
με μία από τις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης.

Subscribe to our newsletter

Are you "appetizing" to receive original recipes that make nutrition a pleasure and new to our actions?

Follow Us