ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ - Πρόγραμμα Πρόληψης Παιδικής Παχυσαρκίας

Wednesday, 23 August 2017

ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ - Πρόγραμμα Πρόληψης Παιδικής Παχυσαρκίας - Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, Διατροφής & Αθλητισμού

 Ο στόχος του προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ είναι συγκεκριμένος και ξεκάθαροςη εκπαίδευση του πληθυσμού πιλοτικών πόλεων στον υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο διατροφής για τη μείωση των ποσοστών της παιδικής παχυσαρκίας στην Ελλάδα.